22 Kasım 2007 Perşembe

Testis Urları

Testis urlarının çoğu 20-30 yaşları arasında varlıklarını belli ederler. Bunlar içinde, kötü tabiatlı olan urlar çoğunluktadır. Erkeklerde görülen kanserlerin %0.5'i testisten oluşmuş urlardır. Bu urların meydana geliş nedeni kesinlikle bilinmez. Ancak çoğunlukla erkeğin cinsel yönden en aktif olduğu devrede görülmeleri cinsel faaliyet ve ona yol açan etkenlerle bu urlar arasında bir ilişki olabileceği düşüncesine yol açmıştır. Bu ara, yerine inmemiş testislerde ur oluşumu olağanlığının da yerine inmiş testislere oranla daha yüksek olduğunu belirtmek gerekir. Testis urları, mikroskop altında incelendiklerinde ortaya çıkan görünümlere göre şu tiplere ayrılırlar:Teratoma:Bir insanda bulunan dokuların hemen hepsine benzer hücreler meydana getirme yeteneğinde olan testis hücrelerinden oluşurlar. Teratomların değişik tip leri vardır.İntersisyel Hücre Urları:Bu urların %90'ı kanser tabiatlı değildir. Erkeklik hormonu salgılamaları sonucu, bazen erken ergenliğe yol açarlar. Bir miktar kadınlık hormonu salgılayan tipleri bazen erkekte memelerin büyümesine neden olabilir.Sertoli Hücreli Urlar:Bu urlar nadir olup genellikle iyi tabiatlıdırlar. İlginç yönleri kadınlık hormonu salgılamaları ve bu nedenle erkekte kadınlaşma belirtilerine yol açmalarıdır.Testis urlarının yaklaşık olarak %15'i gonadotropin hormonu salgılarlar. Bu hormonun insan kanında ve idrarında yüksek değerlerde bulunmasının saptanması esasına dayanan gebelik testleri bu nedenle pozitif çıkabilir. Erkeklere uygulanan gebelik testinin pozitif çıkmasına yo! açan testis urları genellikle kötü tabiatlıdırlar.Testis urlarının belirtisi çok kere bu bölgede bir büyümeden ibarettir. Hormon salgılayan urlar da bu belirtiye salgılanan hormonun tipine has belirtiler de eklenir. Tedavisi testislerin çıkarılması, urlar kötü tabiatlı ise bu bölgeye sonradan ışın tedavisi uygulanmasıdır. Son yıllarda bulunmuş olan Methotraxate ve Actinomycin-D gibi ilaçlar bu urların tedavisinde başarı oranını yükseltmişlerdir.

Hiç yorum yok: