22 Kasım 2007 Perşembe

Otik Erotik

Bir çiftin cinsel birleşim anında çıkardığı sesleri dinleyerek, ya da o sesleri hayalinde canlandırarak cinsel haz duyma ve doygunluğa erişmeye otik erotik denir. Viyanâlı psikiatrist Wilhelm Stekel "Psikoseksüel İnfantilizm" (psikoseksüel gerilikler) adlı kitabında aşağıdaki örneği vermektedir (1922):"Bay W. H. yirmidokuz yaşında bir ticaret mümessilidir ve kadınlar karşısında cinsel güçten yoksundur. O kendi kendini hep yanındaki odada bir çifti cinsel birleşim anında düşünerek ve onların çıkardığı sesleri hayal ederek tatmin etmektedir. Daha sonra bu hayalini fiiliyata döker ve saatlik oteller arayarak iki odanın arasında bulunan ve özellikle ince duvarları olan odalar kiralamaya başlar. Ayrıca yüksek bahşişler vererek ilginç komşuluklar kurmayı da garanti altına alır. Bay W. H. odaya yerleştikten sonra can kulağı ile yan odadan gelen gürültüleri dinlemeye koyulmaktadır Bu şekilde duyduğu gürültülerden kafasında bir takım olaylar canlandırarak cinsel hazzın en yüksek noktasına erişmekte ve orgazm olmaktadır."Başka bir hekim ise şu olayı anlatmaktadır: Bayan A. B. 32 yaşında bir terzidir ve uykusuzluk nedeniyle doktora başvurur. Bayan A. B. yanındaki odada kimsenin bulunmadığını bildiği halde şüpheli sesler duyduğunu ve bu yüzden uyuyamadığım anlatır. "Bu sesler onu öylesine tahrik ediyormuş ki hemen yataktan fırlayarak kulağını duvara dayıyor ve salt duyduğu seslerin etkisi ile cinsel gerilime, hattâ doygunluğa erişiyormuş, ancak bazen eliyle de yardımcı olması gerekiyormuş."Otik erotikçilere yanı ses yolu ile cinsel haz duyanlara «ekutör» (dinleyici) adı verilmektedir, «ekutör» «voyör»ün (röntgenci) bir başka türüdür, onun karşıtı gibi bir şeydir. Bunlar göz yolu ile yani bir çift cinsel birleşimini seyrederek cinsel doygunluğa erişirler.Cinsel birleşimde bulunan bir çifti seyreden ve bu arada onların çıkardığı sesleri de duyan voyörlere karşılık otik. erotiğe yönelenler yalnızca çiftin çıkardığı sesleri duymakla yetinirler, tabii bu yüzden de sık sık düş kırıklığına uğrayabilirler. Tipik ekutörler yan odada geçenleri optik olarak izlemek için en ufak bir çaba harcamazlar. Çünkü hem akustik olarak meydana gelen etki yani duyulan haz tatmin olmak için yeterlidir, hem de anahtar deliğinden içeri baktıklarında tüm hayallerinin boşa çıktığını zira içerde hiç de sandıkları gibi bir şeyin olmadığını görmek tehlikesi vardır.Ekutörlerin duyduklarını sandıkları gürültüler aslında doyurulamamış, gerçekleştirilememiş olan hayallerin ürünüdür. Birçok yaşlı pansiyoncunun (kadın olsun erkek olsun) genç müşterilerine duydukları kinle karışık sevgi de böyle açıklanabilir.Yukarda söz konusu olan bayan A. B.'nin peşini hastahane odasında da bırakmamıştı duyduğu acayip sesler. A. B. bütün gece iki yaşlı kadının yattığı yandaki odadan şehvetli inlemeler geldiğini duymuş ve sabah erkenden hayalini kurduğu erkeği göre bilmek için odanın kapısında pusu kurmuştur. Bekleme odasında otururken ise yanda bulunan kontrol odasından bir takım şüpheli seslerin geldiğini duymuş ve içerde bir takım cinsel şeylerin döndüğü düşüncesine kapılmıştır.Hastalarının hayat hikâyesini inceleyen Stekel otik erotiğe saplananların özellikle küçükken ebeveynlerinin odasında yatan kimseler arasından çıktığını saptamış, bu gibi kimselerin cinsel gelişiminin anne ve babalarının cinsel birleşim anında çıkardıkları sesleri duya duya bozulduğunu ileri sürmüştür.

Hiç yorum yok: